PLOCHÉ STŘECHY - IZOLACE - ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY - PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ

Návrhy a řešení

Posouzení vhodnosti návrhů z projektové dokumentace, optimalizace realizací

Doložení dokumentace

Zrealizované zakázky zdokumentujeme a dodáme potřebnou dokumentaci pro kolaudační řízení

Architektura

Navrhneme konkrétní postupy a materiály vhodné k realizaci pro architektonické studie s ohledem na ekonomiku stavby, požární či estetické požadavky

UKÁZKY REALIZACÍ


Portfolio činností

Ploché střechy

Provádíme izolace plochých a pultových střech ve foliových systémech mPVC a TPO. Provádíme parotěsné vrstvy z asf.pásů, LPDE a HDPE folií.

Záchytné systémy proti pádu z výšky

Provádíme návrhy a realizace zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky.

Dodávky staveb

Realizujeme kompletní stavby průmyslového a obchodního charakteru a rekonstrukce stávajících areálů.